Обяви за работа в Пловдив от bg-rabota.com


Автобиографии

Търсене в трудовите автобиографии

Категория Град

Невена Ангелова

Образование: Висшо образование Шуменски университет Педагогика на образованието по биология и физика -учител


Данаил Славчев Николов

Образование: Средно 2012-2016


Д. Кунева

Образование: Средно
Техникум по икономика - Варна
Професия: Секретар администратор


DOBRINKA

Образование: Висше филологическо-испански и френски


Емил Кирилов

Образование: Инженер – Информационна и управляваща техника.
ВХТМУ – София / ВХТИ /


Пламен

Образование: Завършено Образование Средно.Период-2009-2015
Информационни технологии и Информатика.


Вергиния Павлова

Образование: Средно


Нели Христова

Образование: спец. "Социално-педагогическа работа с деца и семейства", квалификация "Социален педагог" - степен магистър, спец. "Педагогика на обучението по химия и физика", квалификация "Учител по химия и физика" - степен бакалавър, спец. "Счетоводна отчетност", квалификация "Икономист-счетоводител" - средно образование.


Валя Чалъмова

Образование: 1973 - 1978, висше, Софиѝски Университет "Кл. Охридски", магистър


Андрей Андреев

Образование: Септември 1983 - Май 1986
Специалност: асансьорен техник/електротехник/заварчик
Степен/Ниво: Професионално
Учебно заведение: СПТУЕЕ "Адалберт Антонов- Малчика"
Населено място: Пловдив
Описание/основни предмети: Специализирани предмети: Електротехника; Асансьорна техника; Електролабораторна практика; Професионална практика в заводи


Михаил Русев

Образование: ВИСИ, София
Специалност: Пътно строителство, Мостове, Летища и тунели
Qualification: Дипломиран инженер, магистър по специалността
Квалификацията призната в: Българи, Мозамбик, Ангола и Судан


Васил Георгиев

Образование: Висше образование.

Степен: Магистър
1993 – 2002 г. Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност: Библиотечно-информационни науки. Втора специалност: Пресжурналистика

1986 – 1991 г. Образцов техникум по Механотехника, София. Специалност:Технология на машиностроенето


Светозара Ванева Павалуцова

Образование: от 2003г. до 2007г. степен бакалавър, специалност "Аграрна икономика" Университет за национално и световно стопанство София. От 2010г. до 2012г. степен "Социални дейности" Технически Университет Габрово.


Айше Али

Образование: 2002-2006, град Добрич, Професионална гимназия по аграрно стопанство, Оператор в ХВП, Обработка на месо


Венцеслава Златева

Образование: 0972-1977г. ВМЕИ – Варна, ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР
- диплома за завършено висше образование, магистър, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия".


Захарина Петрова Галчева

Образование: Средно


Валерия Мангалска

Образование: Средно


Павел Павлов

Образование: Средно техническо,четири годишен механотехникум,студена обработка на металите,стругар-шлосер,четбърти разряд.


Васи

Образование: средно образование.


Станимир

Образование: Средно,ПГТЕ- Захари Стоянов гр Харманли


Общо 3448 Автобиографии Страница от 173  Предишна | Следваща