Обяви за работа в Пловдив от bg-rabota.com


Обяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Пловдив Марица - Монтажници


Пловдив Марица - Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях


Пловдив Марица - Монтажници


Пловдив Марица - Работници в преработващата промишленост


Пловдив Родопи - Работници в преработващата промишленост


Пловдив Родопи - Други преподаватели


Пловдив Марица - Монтажници


Пловдив Родопи - Други преподаватели


Пловдив - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


Пловдив Родопи - Монтажници


Пловдив Марица - Друг персонал, зает с търговия


Пловдив Родопи - Монтажници


Пловдив - Други преподаватели


Пловдив - Продавачи в магазини


Пловдив Марица - Монтажници


Пловдив Родопи - Продавачи в магазини


Пловдив Марица - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Пловдив - Сервитьори и бармани


Пловдив - Обслужващ персонал в транспорта


Пловдив Марица - Инженери по електротехнологии


Пловдив Марица - Ръководители в бизнес услугите и административните дейности


Пловдив Марица - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Пловдив - Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения


Пловдив - Сервитьори и бармани


Пловдив Родопи - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Пловдив - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


Пловдив - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


Пловдив - Готвачи


Пловдив - Посредници в търговията и продажбите


Пловдив - Приложни специалисти в държавната администрация
Общо 506 обяви Страница от 17  Предишна | Следваща